Трибология

Трибология


„Нищо по-малко от перфектното в трибологията” – това са нашият претенции. Нашите високоустойчиви на износване плъзгащи лагери и уплътнителни пръстени от въглерод, графит и силициев карбид се разработват за употреба при върхови изисквания. Те изпълняват превъзходно своето предназначение не само в съоръженията и машините на химическата и петролната промишленост, но също така и в автомобилната, фармацевтичната и хранителновкусовата промишленост, в енергетиката и в домакинската техника.
Бизнеснаправлението „Трибология” предлага широк спектър от продукти от първа ръка, това означава обобщени познания относно материалите за уплътнения, помпи и компресори, както за твърдите, така и за меките плъзгащи повърхности и двойки.
Фирми:

Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Rodheimer Str. 59
35452 Heuchelheim, Germany

Schunk Ingenieurkeramik GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 5
47877 Willich, Germany


Schunk Gerhard Carbon Technology GmbH
Ringstr. 23
91619 Obernzenn, Germany

Плъзгащи лагери

Плъзгащи лагери

Въглерод и графит – радиални и аксиални, керамични плъзгащи лагери за употреба в абразивна и корозионна среда
Уплътнителни пръстени

Уплътнителни пръстени

Уплътнителни пръстени от въглерод/графит и керамика за аксиални уплътнения и радиални опорни и шпалтови пръстени
Шибри и части за помпи

Шибри и части за помпи

Разделителни шибри и части за помпи, вакуум-помпи & помпи за течности от въглерод и графит

Други продукти

Други продукти

Предпазни втулки за валове, формовани детайли, смазващи пръстени & бутала от въглерод / графит, както и изделия от фиброматериали
Микроизделия

Микроизделия

Микроизделия от въглерод / графит и керамика за броячи и центроване

Материали

Материали

Силициев карбид, въглерод, дуромери, C-SiK-композитни материали, фиброматериали и CMC

Химическа устойчивост въглерод / графит

Химическа устойчивост въглерод / графит

Неорганични и органични съединения, технически търговски продукти

Химическа устойчивост SiC (pdf)

Химическа устойчивост SiC (pdf)

Технология на плъзгащите лагери & уплътнения


Клиентско обслужване и услуги

Клиентско обслужване и услуги

Изпитателни стендове, химическа и физическа аналитика, техника за измерване на дължина, форма и повърхност